Krok defiladowy w terenie podmokłym

Jan Nowak
W Wojsku Polskim krok defiladowy wykonywany jest na komendę "baczność", polega na mocnym naznaczaniu go przez "przybijanie" całą stopą ziemi. Nogi, wyprostowane w kolanach, wyrzuca się do przodu na wysokość około 10 cm i stawia ją sprężyście z lekkim przybiciem. Ręce, z zamkniętymi palcami, dochodzą z przodu na wysokość pasa, a w tył wyrzucane są swobodnie. Długość kroku - 60–80 cm. Tempo marszu - 112 - 116 kroków na minutę.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.